مقالات
 • هنر گوش دادن

  هنر گوش دادن گوش دادن واقعاً یک هنر است که طرفداران بی‌شماری دارد. درواقع می‌توان گفت که تمامی انسان ها ط ...

  هنر گوش دادن گوش دادن واقعاً یک هنر است که طرفداران بی‌شماری دارد. درواقع می‌توان گفت که تمامی انسان ها طرفدار این هنر باستانی هستند، همه انسان‌ها شنیده شدن را دوست دارند، به خصوص زمانی که دارند از عل ...

  بیشتر بخوانید
 • عناصر ارتباط چیست؟

  عناصر ارتباط چیست؟ ارتباطات شامل نکات ریزی هستند که تاثیرات بزرگی به جا می‌گذارند، به قول روزولت رئیس جمه ...

  عناصر ارتباط چیست؟ ارتباطات شامل نکات ریزی هستند که تاثیرات بزرگی به جا می‌گذارند، به قول روزولت رئیس جمهور سابق آمریکا اگر من تنها در 75% ارتباطاتم موفق باشم در زندگی بسیار بیشتر پیشرفت می‌کنم، که تا ...

  بیشتر بخوانید